Plat pendaftaran kenderaan Emirat ArabPlat pendaftaran kenderaan Emirat ArabDatang

Di bawah bidang kuasa setiap negara tujuh bersatu dan masing-masing dari mereka unik plat nombor reka bentuk dan sistem